اسکراب بدن

ایجاد شده در یکشنبه, 18 مرداد 1394 / انواع اسپا
Tags: انواع اسکراب بدن, اسکراب بدن در اصفهان, اسکراب بدن
یکی از انواع ماساژ های ارایه شده در مرکز ماساژ ایده آل اسکراب بدن است. بازسازی سلولهای پوست بدن، امری طبیعی و در عین حال روندی آهسته است. اسکراب بدن با افزایش جریان خون زیر پوستی، باعث رسیدن اکسیژن ... [ +++ ]