انواع ماساژ سوئدی

ایجاد شده در یکشنبه, 18 مرداد 1394 / انواع ماساژ با دست
Tags: انواع ماساژ سوئدی, ماساژ سوئدی در اصفهان, ماساژ سوئدی
یکی از انواع ماساژ های ارایه شده در مرکز ماساژ ایده آل ماساژ سوئدی است. ماساژ سوئدی، پایه بسیاری از تکنیکهای ماساژهای اروپایی است. حرکات سيال دست ماسور و اعمال فشارهای مختلف در این نوع ماساژ کمک می ... [ +++ ]