انواع ماساژ شمع

ایجاد شده در یکشنبه, 18 مرداد 1394 / انواع اسپا
Tags: انواع ماساژ شمع, ماساژ شمع در اصفهان, ماساژ شمع
یکی از انواع ماساژ های ارایه شده در مرکز ماساژ ایده آل ماساژ شمع است.  روشی نوین در ارائه ماساژ و آروماتراپی. در این ماساژ بجای روغنهای معمول گیاهی، از شمع هایی خاصی استفاده  می شود که در ساخت آنها ... [ +++ ]