ماساژ

ماساژ

 ماساژعبارت است از یکسری حرکات اصولی ومرتب که روی بافتهای بدن تاثیربه سزایی دارد ودر نتیجه کارخاصی رابه دنبالدارد.که روی گردش خون ،مفاصل، بیماری های پوستی و...تاثیر دارد.

ادامه مطلب ...

ماساژسوئدی

ماساژ سوئدی

ماساژسوئدی  در مرکز ماساژ ایده آل انجام می شود و ازانواع ماساژ های ارائه شده در مرکز ماساژ ایده آل می باشد.

ادامه مطلب ...

massage in isfahan

massage ideal  company in Isfahan is a company for all kinds of massage

we have relaxation massages , care massages , beauty massages foot massages and many several more massages

.

ادامه مطلب ...

ماساژدرمانی

ماساژدرمانی

تاریخچه ماساژ درمانی حدودا بیش از3800سال قبل از میلاد باز میگردد.ماساژدرمانی برای بیماری هایی از قبیل فلج اطفال وتب و لرز کمک می کند تا بهبود یابند ماساژ درمانی با مالش های کوتاه وبلند باعث می شود عضلات منقبض شوند و در بهبود بیشتر بیماری کمک می کند.

ادامه مطلب ...

ماساژتایلندی

ماساژتایلندی

در مرکز ماساژ ایده آل ماساژتایلندی ارائه می گردد به بهترین شکل ممکن که این کار باعث شده همه به سمت ماساژ برونددر تایلند ماساژ تایلندی ارائه گردیده است.

ادامه مطلب ...